1. Šetříme Váš čas - naše objednací termíny jsou krátké a v případě, že je právě termín volný, nabídneme Vám vyšetření  okamžitě.
  2. Pracujeme přesně, protože na Vás máme čas - na vyšetření Vaší zrakové vady máme dostatečný časový prostor, vyšetřující ani klient nejsou vystaveni stresové zátěži, což výrazně přispívá k přesnosti měření.
  3. Pro nás jste klient, nikoliv pacient - jednáme js Vámi jako se sobě rovnými.
  4. Ručíme za naši práci - za výsledky provedených vyšetření přebíráme plnou zodpovědnost. V případě, že Vám naše korekce nebude vyhovovat, budeme s Vámi dále spolupracovat na odstranění problému.

  5. U nás jste v péči odborníků - veškerá optometrická vyšetření u nás provádějí kvalifikovaní optometristé s registrací ministerstva zdravotnictví.